02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> แพ็กเกจและโปรโมชั่น> แพ็กเกจรักษาโรคตาแห้งด้วยเครื่องกระตุ้นการทำงานของต่อมไขมันที่เปลือกตา Eye-Light

แพ็กเกจรักษาโรคตาแห้งด้วยเครื่องกระตุ้นการทำงานของต่อมไขมันที่เปลือกตา Eye-Light

แพ็กเกจรักษาโรคตาแห้งด้วยเครื่องกระตุ้นการทำงานของต่อมไขมันที่เปลือกตา
The Eye-Light OPE
®IPL / LLLT Technology


"ดวงตา" ไม่สดใสเพราะ "ตาแห้ง"

ตาแห้ง เป็นอาการของดวงตาที่มีปริมาณน้ำตามาหล่อเลี้ยงให้เกิดความชุ่มชื้นกับดวงตาและเคลือบกระจกตาดำไม่เพียงพอ ซึ่งพบได้ในทุกเพศทุกวัย เกิดได้จากหลายสาเหตุ อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/3i9r2UB

ทคโนโลยี 
OPE®IPL และ LLLT คืออะไร?


เทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษาอาการตาแห้งเรื้อรัง ที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไขมันที่เปลือกตา (Meibomian gland dysfunction : MGD)  ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของอาการตาแห้งเรื้อรัง โดยปกติ Meibomian gland หรือ ต่อมไขมันที่อยู่บริเวณเปลือกตา มีหน้าที่ผลิตไขมันมาเคลือบที่ผิวดวงตา เพื่อช่วยไม่ให้น้ำตาระเหยเร็วจนเกินไป  การอุดตันหรือความผิดปกติอื่นๆ ที่ Meibomian gland  ที่เรียกว่า โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน ทำให้ไม่สามารถผลิตไขมันมาเคลือบผิวดวงตาได้ ชั้นน้ำตาจะระเหยเร็วกว่าปกติ จนเกิดอาการตาแห้ง

- พลังงานแสง OPE ®IPL (Optimal power energy )
  ในความถี่ 600 นาโนเมตร (nm) สามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคตาแห้ง โรคเปลือกตาอักเสบ ตากุ้งยิง เป็นต้น ซึ่งเครื่องจะมีการระบายความร้อนที่รวดเร็ว และยังมีระบบ SENSOR ตรวจจับสีผิวอัจฉริยะ โดยถ้าคนไข้มีสีผิวที่เข้มเกินไป ระบบจะปรับลดพลังงานลงอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของคนไข้  ระบบใหม่นี้เองที่ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เจลทาที่ผิวก่อนทำการรักษาทำให้สะดวกและลดปริมาณของเสียจากเจล ทำให้การรักษารวดเร็วมากขึ้น


- LLLT Technology (LOW-Level LIGHT Therapy / Meibomask) ได้รับการจดสิทธิบัตรแห่งแรกในโลกที่มีการนำแสงสีแดง มาใช้ในการรักษาโรคตาแห้ง โรคเปลือกตาอักเสบ ตากุ้งยิง เป็นต้น สามารถรักษาได้ทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างโดยตรง แสงสีแดงนี้จะทำให้เกิดความร้อนที่เปลือกตาประมาณ 42 องศา และไปกระตุ้นไมโทรรอนเดรีย ทำให้เกิดความร้อนภายในเซลล์ ลดการอักเสบ ส่งผลโดยตรงให้ไขมันที่เปลือกตาอ่อนลง ไขมันที่อุดตันถูกขับออกมาได้ง่ายขึ้น ขณะทำการรักษาคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บ แต่ได้ประสิทธิภาพสูง รวดเร็วและรักษาได้ตรงจุด
 ใครที่ควรรักษาอาการ "ตาแห้ง" ?

-
ผู้ที่มีอาการตาแห้งเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน (Meibomian gland dysfunction : MGD) 
- ผู้ที่จักษุแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยอาการตาแห้งแล้ว พิจารณาให้รักษาด้วย IRPL
- ผู้ที่มีอาการเปลือกตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
 
การดูแลตนเองหลังจากทำหัตถการด้วยเครื่อง Eye-Light

1.หลีกเลี่ยงบริเวณที่รับการรักษาสัมผัสแสงแดดโดยตรงประมาณ 1 สัปดาห์
2.หยอดยาตามจักษุแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อประสิทธิภาพของการรักษา
3.หากมีอาการผิดปกติ เช่น ตาแดง เคืองตา น้ำตาไหล แพ้แสงแดดมากผิดปกติ มีขี้ตามากผิดปกติ หรือ ปวดตามากผิดปกติ ควรแจ้งจักษุแพทย์ทันที


เงื่อนไขแพ็กเกจ


1. แพ็กเกจมีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ
2. แนะนำให้ผู้ป่วยเมื่อใช้สิทธิ์ครั้งแรก ควรมาตามกำหนดเวลานัดครั้งต่อไป เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
3. แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ผู้ทำหัตถการ
4. แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยครั้งแรก ค่ายา และค่าตรวจเครื่องมือพิเศษอื่นๆ
5. แพ็กเกจนี้สำหรับผู้ป่วยที่ชำระเงินเองเท่านั้น
6. ราคาแพ็กเกจนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น