02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> วิดีโอการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด

วิดีโอการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดวัตถุประสงค์ของวีดีโอนี้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของจักษุแพทย์ เพื่อให้ผลที่ดีต่อการฟื้นฟูดวงตาของผู้ป่วยหลังผ่าตัด