02-056-3333
TH EN
การบริการสำหรับผู้ป่วย> เทคโนโลยีวิวัฒนาการเครื่องมือแพทย์และการผ่าตัด

การรักษาดวงตาด้วยเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้บุกเบิกในการนำเทคโนโลยีที่รุดหน้า
เพื่อใช้ในการรักษาดวงตา

2507
2512
2526
2534
2535
2538
2542
2545
2546
2548
2548
2549
2549
2550
2555
2556
INDIRECT OPHTHALMOSCOPE

พ.ศ. 2507 :
INDIRECT OPHTHALMOSCOPE

ศ.นพ. อุทัย รัตนิน จักษุแพทย์ผู้นำการผ่าตัดรักษาโรคจอประสาทตาหลุดมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2507 โดยการตรวจจอประสาทตา ร่วมกับการใช้เครื่องมือ Indirect Ophthalmoscope ซึ่งยังคงเป็นพื้นฐานการตรวจและรักษาโรคทางจอประสาทตาจนถึงทุกวันนี้

RUBY LASER

พ.ศ. 2512 :
RUBY LASER

จักษุ รัตนินเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตาเอกชน ที่เริ่มนำเลเซอร์มาใช้ในการรักษาโรคตา และภายในปีเดียวกันได้นำเสนอวิธีลอกต้อเนื้อ โดยปลูกเนื้อเยื่อทดแทน ซึ่งลดโอกาส การงอกใหม่ของต้อเนื้อ จากเดิม 40-50% เหลือเพียง 5-10%

ARGON LASER

พ.ศ. 2526 :
ARGON LASER

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตาเอกชน ที่ได้นำการใช้ Argon เลเซอร์ รักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526

PHACO (Ultrasound Treatment of Cataracts)

พ.ศ. 2534 :
PHACO
(Ultrasound Treatment
of Cataracts)

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตาเอกชน ผู้เริ่มใช้วิธีการสลายต้อกระจกด้วยอัลตร้าซาวด์ หรือ เฟโค ปัจจุบันวิธีนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

EXCIMER LASER

พ.ศ. 2535 :
EXCIMER LASER

เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉพาะทางตา ที่นำ Excimer เลเซอร์ มาใช้ในการรักษาสายตาสั้นยาว และเอียง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535

CORAL EYE IMPLANT

พ.ศ. 2538 :
CORAL EYE IMPLANT

เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางตา ที่เริ่มใช้ตาปลอมที่ทำจากปะการัง ซึ่งให้การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติคล้ายลูกตาจริงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538

PHAKIC INTRAOCULAR

พ.ศ. 2542 :
PHAKIC INTRAOCULAR
LENS

เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางตา ที่เริ่มการใช้เลนส์เสริม (Phakic Intraocular Lens) เพื่อรักษาผู้ที่มีสายตาสั้น ยาว และเอียง มากเกินกว่าจะทำเลสิคได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542

DALK

พ.ศ. 2545 :
DALK

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตา ที่เริ่มทำการเปลี่ยนกระจกตาเฉพาะชั้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการพัฒนา จากการผ่าตัดแบบดั่งเดิมที่ต้องเปลี่ยนกระจกตาแบบทั้งชั้นกระจกตา ซึ่งได้ทำการเปลี่ยนกระจกตาเฉพาะส่วนหน้าเท่านั้น
ที่เรียกว่า Deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วย
ที่มีความผิดปกติของกระจกตาส่วนหน้าเท่านั้น เช่นกรณีเป็นแผลเป็นของกระจกตา กระจกตาขุ่นจากการสะสมของสารบางอย่างในกระจกตาซึ่งเกิดจากโรคทางพันธุกรรม กระจกตาโป่งขั้นรุนแรง โดยจะนำเอากระจกตาส่วนหน้าออกทั้งสามชั้น เหลือเฉพาะกระจกตาส่วนหลังชั้นที่ 4 และ 5 และเอากระจกตาใหม่ชั้น 1-3
(ส่วนหน้า) ใส่เข้าไปแทน โดยที่จะมีไหมเย็บ เช่นเดียวกับวิธีดั้งเดิม แต่แผลจะแข็งแรงกว่ามากเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิม ถือว่าเป็นการผ่าตัดนอกลูกตา ที่มีโอกาสเกิดภาวะต้านกระจกตาน้อยกว่าวิธีแรกมาก

OPTICAL COHERENT TOPOGRAPHY

พ.ศ. 2546 :
OPTICAL COHERENT TOPOGRAPHY

เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางตา ที่ใช้ Optical Coherent Topography ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการวินิจฉัย ติดตามผลระยะยาวของโรคต้อหิน
และโรคจอประสาทตาในแนวลึก ได้ละเอียดถึง 10 ไมครอน (0.01 มิลลิเมตร)

PREMIUM IOL

พ.ศ. 2548 :
PREMIUM IOL

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตาที่ทำการผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็ก ร่วมกับการใช้เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแก้เอียง ชั้นเดียว สองชั้น และสามชั้น ทำให้เพิ่มการมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าในหลายระยะ โดยก่อนการผ่าตัดแพทย์จะพิจารณาคัดกรอง
ผู้ป่วยอย่างถี่ถ้วนกับความเหมาะสม ในการเลือกใช้เลนส์แก้วตาเทียมแบบพรีเมี่ยม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

ENDOSCOPIC DCR

พ.ศ. 2548 :
ENDOSCOPIC DCR

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตา ที่ใช้เทคนิค Endoscopic DCR ผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยการส่องกล้องขนาดเล็กเข้าไปในช่องโพรงจมูกเพื่อผ่าตัดทางเชื่อมระบบท่อน้ำตาและโพรงจมูก ทำให้ไม่มีแผลจากภายนอก

MULTIFOCAL LENS

พ.ศ. 2549 :
MULTIFOCAL LENS

จักษุ รัตนินเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตา ที่เริ่มนำเลนส์แก้วตาเทียมชนิดโฟกัสหลายระยะ (Multifocal Lens) เข้ามารักษาผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยรักษาผู้ที่มีสายตาสั้นหรือยาวและมีสายตายาวสูงอายุร่วมด้วย รวมทั้งเป็นต้อกระจกในคราวเดียวกัน ทำให้มองเห็นชัดทั้งใกล้และไกลโดยไม่ต้องสวมแว่นตา

FERRARA RING

พ.ศ. 2549 :
FERRARA RING

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตา ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ (Southeast Asia) ที่เริ่มรักษาโรคกระจกตาโป่ง ด้วยวิธีใส่
วงแหวน “เฟอร์ราร่าริง” (Ferrara Ring) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เพื่อปรับโครงสร้างกระจกตาและเพิ่มความแข็งแรงให้โรคกระจกตาโป่งหรือย้วยและหยุดยั้งการดำเนินของโรคทำให้ลดความจำเป็นของการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

HRA-2

พ.ศ. 2550 :
HRA-2

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตา ที่ใช้เทคโนโลยี HRA2 เพื่อตรวจวิเคราะห์และ
ถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งสามารถเก็บรายละเอียดเส้นเลือดและ
การไหลเวียนของเลือดในจอประสาทตา ได้ละเอียดคมชัดกว่าการถ่ายภาพด้วย
แสงแฟลช

DMEK

พ.ศ. 2555 :
DMEK

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตาที่ทำการบุกเบิกการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาด้วย
วิธีใหม่เฉพาะชั้นที่เรียกว่า Descemet’s Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนกระจกตาเฉพาะผิวด้านหลังเท่านั้น ซึ่งมี
ความบางเพียง 10 ไมครอน (1,000 ไมครอน = 1 มิลลิเมตร) แผลผ่าตัดเล็ก
เพียง 3-4 มิลลิเมตรและการฟื้นตัวของแผลและสายตาเร็วประมาณ 4 สัปดาห์หรือเร็วกว่า และรายงานวารสารทางการแพทย์จากสหรัฐอเมริกา ได้ระบุว่าโอกาสเกิดการต่อต้านกระจกตาน้อยกว่าวิธีเปลี่ยนทั้งชั้นของกระจกตา ถึง 15-20 เท่า
จึงนับว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีมากสำหรับการรักษาโรคกระจกตาบวมที่เกิดจากความผิดปกติของชั้นในสุดของกระจกตา (Endothelial) โดยเฉพาะกระจกตาเสื่อม Fuchs Dystrophy

OPTOS

พ.ศ. 2556 :
OPTOS

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตาที่เริ่มนำกล้องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน (OPTOS) มาใช้เพื่อตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยสามารถถ่ายภาพจอประสาทตาได้กว่าถึง 200 องศา ซึ่งหากใช้กล้องถ่ายทั่วไปจะถ่ายได้แค่ 50 องศา เท่านั้น และผู้ป่วย ไม่ต้องหยอดยาขยายม่านตาก่อนถ่ายภาพ แต่ถ้ามีการหยอดยา ขยายม่านตาก็จะทำให้ได้ภาพที่ละเอียดมากขึ้น และสามารถถ่ายภาพ เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติในชั้นต่างๆ ของจอประสาทตาได้ถึงชั้นใต้สุด (คอรอยด์ - Choroid)
ซึ่งหากใช้กล้องถ่ายทั่วไปจะถ่ายได้แค่ชั้นผิวบนของจอประสาทตาเท่านั้น