02-056-3333
ปรัชญาการบริการแบบรัตนิน
เราให้บริการด้านจักษุ ที่ประณีต ราบรื่น รู้ใจ และวางใจได้
ด้วยทีมงานที่ห่วงใย กระตือรือร้น และเชี่ยวชาญ
คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
ประธานกิตติมศักดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
ด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา
สู่ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยา อย่างไม่หยุดยั้ง
ด้วยทีมจักษุแพทย์ ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพจากประเทศไทย
แคนาดา สหรัฐอเมริกา จำนวนกว่า 39 ท่าน ที่มีประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญครบทุกสาขาโรคตา
นพ.สรรพัฒน์ รัตนิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
และจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านจอประสาทตา
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน มุ่งมั่นสู่ความเป็น
โรงพยาบาลตาอันดับหนึ่งในดวงใจของผู้รับบริการ
พันธกิจ
  1. ที่รวมจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางทุกสาขา
  2. สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผล ของการรักษาที่ดีที่สุด
  3. บุคลากรระดับมืออาชีพที่มีความห่วงใยใส่ใจ ทุกขั้นตอนการให้บริการ
  4. ประกอบวิชาชีพด้วยคุณธรรมและจริยธรรมโดย คำนึงถึงผลประโยชน์
    ของผู้รับบริการเป็นหลัก สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลของการรักษาที่ดีที่สุด
  5. ประกอบกิจการด้วยราคาที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง
    และยั่งยืนในอนาคต
คุณวรัดดา รัตนิน
รองประธานกรรมการ
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน