02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> แพ็กเกจและโปรโมชั่น> แพ็กเกจตรวจคัดกรองต้อหิน

แพ็กเกจตรวจคัดกรองต้อหิน
ทุกๆ 100 คน จะพบคนที่เป็นโรคต้อหิน 1 คน ถ้าคุณยังไม่เคยตรวจสุขภาพตา และยังไม่มีแพทย์บอกว่าคุณเป็นต้อหิน นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เป็นและไม่มีความเสี่ยง โรคต้อหิน มักจะไม่แสดงอาการจนกว่าโรคจะอยู่ในช่วงที่ลุกลามหนักแล้ว โรคต้อหิน เป็นต้อชนิดเดียวที่ไม่มีรูปร่างให้เห็นหรือมีหินเกิดขึ้นภายในดวงตา ภาวะที่ความดันภายในลูกตาสูง (มากกว่า 21 มิลลิเมตรปรอท) จนเกิดการกดทับเส้นประสาทตาซึ่งทำหน้าที่รับภาพไปแปลผลในสมอง เมื่อเส้นประสาทตาถูกทำลายจะทำให้ลานสายตาค่อยๆแคบลงและเมื่อเป็นมากขึ้นก็จะส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหรือตาบอดในที่สุด
 
รู้จักโรคต้อหินมากขึ้น คลิก https://bit.ly/35SkvqS


ใครบ้างควรตรวจคัดกรองโรคต้อหิน
- ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
- ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคต้อหิน
- ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่ลูกตา เช่น โดนของแข็งกระแทกลูกตา
- ผู้ที่มีการอักเสบในลูกตาเรื้อรัง
- ผู้ที่ใช้ยาหยอดตาที่มีสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานาน

ทำไมต้องตรวจตาที่ จักษุ รัตนิน

จักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกในไทย เรามีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาโรคตา คอยให้คำแนะนำในการรักษาและดูแลดวงตา เราเป็นOne Stop Service ด้านการรักษาโรคตา เพราะเรามีคลิกนิกเฉพาะทางครบทุกสาขาของตา …มาที่เดียวครบจบทุกปัญหาโรคตา...

รายการในการตรวจ

1. ตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ (Slit Lamp) โดยจักษุแพทย์
2. วัดระยะการมองเห็น (Visual Acuity)
3. วัดความดันลูกตาด้วยเครื่อง iCare
4. วัดสายตาและความโค้งกระจกตาด้วยเครื่องระบบอัตโนมัติ Auto Ref-Keratometer
5. ตรวจนับเซลล์กระจกตาและความหนากระจกตา (Central Corneal Thickness)
6. ถ่ายรูปขั้วประสาทตาด้วยเครื่อง 3DX
7. ตรวจวัดลานสายตา (CTVF)
8. ตรวจความหนาของชั้นจอประสาทตาและค้นหาความเสี่ยงของการทำงานเซลล์ประสาทตาจากภาวะต้อหิน (OCT RNFL)


ขั้นตอนการตรวจ

1. ตรวจโดยเจ้าหน้าที่วัดระยะการมองเห็น
- วัดระยะการมองเห็น (Visual Acuity) เป็นการตรวจความสามารถในการมองเห็นเบื้องต้นก่อนพบจักษุแพทย์
- วัดความดันลูกตาด้วยเครื่อง iCare เพื่อประเมินค่าความดัน ที่เกิดจากสมดุลของการสร้างของเหลวภายในลูกตาและการระบายของเหลวภายในลูกตา ซึ่งมีประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหิน
วัดสายตาและความโค้งกระจกตาด้วยเครื่องระบบอัตโนมัติ Auto Ref-Keratometer


2. ตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ
ตรวจนับเซลล์กระจกตาและความหนากระจกตา (Central Corneal Thickness)
ถ่ายรูปขั้วประสาทตาด้วยเครื่อง 3DX
- ตรวจวัดลานสายตา (CTVF)
- ตรวจความหนาของชั้นจอประสาทตาและค้นหาความเสี่ยงของการทำงานเซลล์ประสาทตาจากภาวะต้อหิน (OCT RNFL)

3. ขั้นตอนการตรวจกับจักษุแพทย์
- ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp  


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพตา

1. งดใส่คอนแทคเลนส์
ผู้ที่จะตรวจสุขภาพตา ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ก่อนตรวจ ดังนี้

- ผู้ที่ใส่ คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
- ผู้ที่ใส่ คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard  Lens) หรือ คอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Semi Hard  Lens)  ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนตรวจ

2. ไม่ควรขับรถมาเอง เนื่องจากจักษุแพทย์อาจสั่งให้ทำการหยอดยาขยายรูม่านตา เพื่อช่วยให้จักษุแพทย์สามารถดูรายละเอียดของจอประสาทตา โดยจะทำการหยอดยา 3 ครั้ง เพื่อให้กล้ามเนื้อของม่านตาหดตัวเข้าไปทางเยื่อบุตาขาวทำให้รูม่านตาขยายกว้างมากขึ้นกว่าปกติ ทำให้แสงเข้าที่รูม่านตามากกว่าปกติ ผู้ป่วยจะเห็นแสงสว่างจ้ามากประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง อาจทำให้รู้สึกมึนศีรษะได้และมองเห็นไม่ชัดเจน จึงควรงดเว้นการขับรถและควรมีญาติค่อยดูแลอย่างใกล้ชิด

3. หากท่านสวมแว่นตา มียาหยอดตาหรือยาที่ใช้ประจำ กรุณานำติดตัวมาด้วย

เงื่อนไขการให้บริการ

1. กรุณาติดต่อทำนัดที่ Call Center 02-056-3333 กด 1
2. แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย กรณีที่จักษุแพทย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติและต้องตรวจเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการในแพ็กเกจนี้
3. ราคาพิเศษนี้สำหรับคนสัญชาติไทยเท่านั้น
4. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567