02-056-3333

แพทย์ประ

จำ

ศูนย์ตาเด็ก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตา
ในเด็ก โดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางโรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา

ที่มีประสบการณ์และเทคนิคการตรวจ เพื่อให้เด็กๆเพลิดเพลินและไม่รู้สึกกลัว พร้อมเครื่องมือ
ทันสมัย

ที่ออกแบบพิเศษเพื่อการตรวจดวงตาเด็กโดยเฉพาะ

นพ. ปกป้อง ปราณีประชาชน

จักษุแพทย์เฉพาะทางด้าน

โรคตาเด็ก และ กล้ามเนื้อตา ตาเหล่ ตาเข
(Pediatric Ophthalmology and Strabismus)

วัน-เวลาออกตรวจ
จันทร์
-
อังคาร
15:00 น. - 18:00 น.
พุธ
-
พฤหัสบดี
-
ศุกร์
10:00 น. - 18:00 น.
เสาร์
09:00 น. - 17:00 น.
อาทิตย์
-

พญ. ปานฉัตร ภัครัชพันธุ์

จักษุแพทย์เฉพาะทางด้าน

โรคตาเด็ก กล้ามเนื้อตา ตาเหล่ ตาเข รักษาโรคตาทั่วไป และ ต้อกระจก (Pediatric Ophthalmology , Strabismus , General Ophthalmology and Cataract)

วัน-เวลาออกตรวจ
จันทร์
12:00 น. - 16:00 น.
อังคาร
-
พุธ
10:00 น. - 16:00 น.
พฤหัสบดี
12:00 น. - 16:00 น.
ศุกร์
-
เสาร์
-
อาทิตย์
14:00 น. - 18:00 น.

พญ. โสฬส วุฒิพันธ์ุ

จักษุแพทย์เฉพาะทางด้าน

โรคตาเด็ก และ กล้ามเนื้อตา ตาเหล่ ตาเข (Pediatric Ophthalmology and Strabismus)

วัน-เวลาออกตรวจ
จันทร์
-
อังคาร
-
พุธ
-
พฤหัสบดี
-
ศุกร์
-
เสาร์
-
อาทิตย์
09:00 น. - 12:00 น.