02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> แพ็กเกจและโปรโมชั่น> แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคทางจอประสาทตา เบาหวานขึ้นตา น้ำวุ้นตาเสื่อม

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคทางจอประสาทตา เบาหวานขึ้นตา น้ำวุ้นตาเสื่อมโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตาบอดได้ หากรักษาไม่ถูกต้องหรือรักษาช้าเกินไป ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสตาบอดได้มากกว่าปกติ 25 เท่า เบาหวานเป็นภาวะที่เกิดจากความบกพร่องของร่างกายในการเผาผลาญ และสะสมน้ำตาล เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น จะทำให้ผู้ป่วยกระหายน้ำบ่อย ปัสสาวะมาก และในระยะยาวจะมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดต่างๆ ทั่วร่างกาย ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะมีผลทำให้เกิดความผิดปกติของสายตา ซึ่งสัมพันธ์กับระดับน้ำตาในเลือดที่สูงๆ ต่ำๆ ไม่คงที่ ทำให้ดัชนีหักเหของแสงเปลี่ยนแปลงไป จะเกิดภาวะสายตาสั้นชั่วคราว ดังนั้น ถ้าผู้ป่วยเบาหวานพบว่าสายตามัวลง จะต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เพราะจะทำให้เกิดโรคต้อหิน ต้อกระจก และจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานได้เร็วขึ้น
 
รู้จัก เบาหวานขึ้นจอประสาทตา มากขึ้น คลิก https://bit.ly/3w3PhYi
 
ใครบ้างควรตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา


- ผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน
- ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน
- ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
 
เงาตะกอนน้ำวุ้นตา (Floaters) คือ เงาดำเล็กๆ คล้ายหยากไย่ที่เกิดจากตะกอนในน้ำวุ้นตา เมื่อเรามองออกไปในบริเวณที่มีแสงสว่าง มองพื้นผิวที่เป็นสีขาว หรือมองท้องฟ้าใส เราจะมองเห็นเงาดำเล็กๆนี้ลอยไปลอยมา แต่หากเราอยู่ในที่ร่ม ในบ้าน หรือในที่มืด เราจะมองไม่เห็นเงาดำเล็กๆนั้น ผู้ป่วยที่เห็นเงาตะกอนน้ำวุ้นตาหรือไฟแลบ อาจมีความผิดปกติของจอประสาทตา คือ มีรูรั่วหรือมีรอยฉีกขาดเกิดขึ้นร่วมด้วย ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที รอยฉีกขาดนี้ก็จะลุกลามเป็น จอประสาทตาหลุดลอก ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างเร่งด่วน


อ่านบทความ “เงาตะกอนน้ำวุ้นตาและไฟแลบ : Floaters and Flashes” ได้ที่ https://bit.ly/3gZc5DP


ใครบ้างควรตรวจคัดกรองน้ำวุ้นตาเสื่อม

- ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
- มองเห็นเงาดำเล็กๆคล้ายหยากไย่
- มองเห็นแสงแฟลช หรือ ฟ้าแลบ ในตา
 
ทำไมต้องตรวจตาที่ จักษุ รัตนิน

จักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกในไทย เรามีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาโรคตา คอยให้คำแนะนำในการรักษาและดูแลดวงตา เราเป็น One Stop Service ด้านการรักษาโรคตา เพราะเรามีคลิกนิกเฉพาะทางครบทุกสาขาของตา …มาที่เดียวครบจบทุกปัญหาโรคตา...


รายการในการตรวจ

1. ตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ (Slit Lamp) โดยจักษุแพทย์
2. วัดระยะการมองเห็น (Visual Acuity)
3. วัดความดันลูกตาด้วยเครื่อง iCare
4. วัดสายตาและความโค้งกระจกตาด้วยเครื่องระบบอัตโนมัติ Auto Ref-Keratometer
5. วัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรผู้ชำนาญการด้านการตรวจวัดสายตา (Manifest Refraction)
6. วัดความหนากระจกตา (Pachymetry and Cell Count)
7. ตรวจเนื้อเยื่อของจอประสาทตาส่วนหลัง (OCT Macular)
8. หยอดยาขยายม่านตา (Dilate)
9. ถ่ายภาพและครวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน (OPTOS) (กรณีสามารถขยายม่านตาได้) + ผลตรวจลง USB Drive

ขั้นตอนการตรวจ

1. ตรวจโดยเจ้าหน้าที่วัดระยะการมองเห็น
- วัดระยะการมองเห็น (Visual Acuity) เป็นการตรวจความสามารถในการมองเห็นเบื้องต้นก่อนพบจักษุแพทย์
- วัดความดันลูกตาด้วยเครื่อง iCare เพื่อประเมินค่าความดัน ที่เกิดจากสมดุลของการสร้างของเหลวภายในลูกตาและการระบายของเหลวภายในลูกตา ซึ่งมีประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหิน
วัดสายตาและความโค้งกระจกตาด้วยเครื่องระบบอัตโนมัติ Auto Ref-Keratometer


2. ตรวจโดยนักทัศนมาตรผู้ชำนาญการด้านการตรวจวัดสายตา
- วัดสายตาอย่างละเอียด 
(Manifest Refraction)

3. ตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ
- วัดความหนากระจกตา (Pachymetry and Cell Count)
ถ่ายภาพและครวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน (OPTOS) 
- ตรวจเนื้อเยื่อของจอประสาทตาส่วนหลัง (OCT Macular)

4. ขั้นตอนการตรวจกับจักษุแพทย์
- ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp  
หยอดยาขยายม่านตา (Dilate)

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพตา

1. งดใส่คอนแทคเลนส์
ผู้ที่จะตรวจสุขภาพตา ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ก่อนตรวจ ดังนี้

- ผู้ที่ใส่ คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
- ผู้ที่ใส่ คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard  Lens) หรือ คอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Semi Hard  Lens)  ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนตรวจ

2. ไม่ควรขับรถมาเอง เนื่องจากจักษุแพทย์อาจสั่งให้ทำการหยอดยาขยายรูม่านตา เพื่อช่วยให้จักษุแพทย์สามารถดูรายละเอียดของจอประสาทตา โดยจะทำการหยอดยา 3 ครั้ง เพื่อให้กล้ามเนื้อของม่านตาหดตัวเข้าไปทางเยื่อบุตาขาวทำให้รูม่านตาขยายกว้างมากขึ้นกว่าปกติ ทำให้แสงเข้าที่รูม่านตามากกว่าปกติ ผู้ป่วยจะเห็นแสงสว่างจ้ามากประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง อาจทำให้รู้สึกมึนศีรษะได้และมองเห็นไม่ชัดเจน จึงควรงดเว้นการขับรถและควรมีญาติค่อยดูแลอย่างใกล้ชิด

3. หากท่านสวมแว่นตา มียาหยอดตาหรือยาที่ใช้ประจำ กรุณานำติดตัวมาด้วย

เงื่อนไขการให้บริการ

1. กรุณาติดต่อทำนัดที่ Call Center 02-056-3333 กด 1
2. แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย กรณีที่จักษุแพทย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติและต้องตรวจเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการในแพ็กเกจนี้
3. ราคาพิเศษนี้สำหรับคนสัญชาติไทยเท่านั้น
4. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567