02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> สิ่งอำนวยความสะดวก> เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อดวงตา

เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อดวงตา

ผลตรวจแบบ Real-time
  • ระบบแสดงภาพดวงตาของผู้ป่วยในขณะที่แพทย์ทำการตรวจตาผู้ป่วยผ่านกล้องจุลทรรศน์ โดยจะแสดงภาพบน
    จอแสดงผลในห้องตรวจ ซึ่งญาติผู้ป่วยหรือผู้ป่วยเอง สามารถดูภาพดวงตาได้ทันที โดยแพทย์สามารถอธิบายและวินิจฉัยอาการของโรคทางตาของผู้ป่วยให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ระบบดูประวัติผู้ป่วยออนไลน์
  • ด้วยระบบ Document Management System – DMS ทำให้จักษุแพทย์สามารถเห็นผลประวัติการตรวจ
    รักษาของผู้ป่วยได้ในทันที ผ่านระบบออนไลน์บนไอแพดหรือจอคอมพิวเตอร์ นอกจากข้อมูลจะทันสมัยและครบถ้วนแล้วยังประหยัดเวลาให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
ทีวี Interactive ในห้องพักผู้ป่วย
  • ระบบ Interactive TV ที่ให้ข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงในรูปแบบภาพยนตร์ เพลง หนังสือ รวมทั้งวีดีโอการปฏิบัติหลังผ่าตัดเฉพาะบุคคลของแต่ละชนิดการผ่าตัดที่ผู้ป่วยได้รับ
ระบบส่งข้อความและโทรเตือนการนัดตรวจ
  • เพื่อช่วยเตือนผู้ที่ทำนัดผ่านทางโทรศัพท์ ทาง website และสื่อออนไลน์ต่างๆ ของโรงพยาบาล