02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> สิ่งอำนวยความสะดวก> ระบบเชื่อมต่อข้อมูลวัดผลระยะการมองเห็นและผลวัดสายตา

ระบบเชื่อมต่อข้อมูลวัดผลระยะการมองเห็นและผลวัดสายตา

ระบบเชื่อมต่อข้อมูลของผลวัดระยะการมองเห็นและผลวัดสายตาของผู้ป่วย โดยจักษุแพทย์ที่กำลังตรวจ ผู้ป่วยอยู่ในห้องตรวจสามารถเรียกดูผลตรวจวัดระยะการมองเห็นและผลวัดสายตามาดูในห้องได้ทันทีบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและได้เห็นผลการตรวจแบบ real time