02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> สิ่งอำนวยความสะดวก> ห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัดมาตรฐานสูง จำนวน 3 ห้อง พร้อมระบบ Hepafilter สามารถกรองเชื้อโรคในอากาศ 99.99%
ระบบ Positive air pressure และระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี ครบครันด้วยเทคโนโลยี อุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย เครื่องเลเซอร์ประสิทธิภาพสูง Argon-krypton, YAG เพื่อรองรับการให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย ต้อกระจก ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอประสาทตา ท่อน้ำตาอุดตัน กล้ามเนื้อตาและจอประสาทตาหลุดลอก