02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> Facebook Live Eye Talk กับหมอตารัตนิน - พญ. ปานฉัตร ภัครัชพันธุ์

Facebook Live Eye Talk กับหมอตารัตนิน - พญ. ปานฉัตร ภัครัชพันธุ์

Facebook Live Eye Talk กับหมอตารัตนิน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กับประเด็นสุขภาพตาใกล้ตัวคุณ เรื่อง โรคตาในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ และการตรวจสุขภาพตาเด็ก โดย พญ.ปานฉัตร ภัครัชพันธุ์  จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ สาขาจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา สามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook หรือ Youtube ของโรงพยาบาล