02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> รพ.จักษุ รัตนิน ร่วมโครงการ “สุขอโศก” พัฒนาพื้นที่ย่านอโศกสู่เมืองที่น่าอยู่

รพ.จักษุ รัตนิน ร่วมโครงการ “สุขอโศก” พัฒนาพื้นที่ย่านอโศกสู่เมืองที่น่าอยู่

นายไท หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ รพ.จักษุ รัตนิน หนึ่งในองค์กรธุรกิจภาคเอกชน เข้าพิธีลงนามร่วมโครงการ “สุขอโศก” เพื่อพัฒนาพื้นที่ย่านอโศกสู่เมืองที่น่าอยู่ และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวอโศก ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 สุข คือ สุขสัญจร สุขวิถี สุขสิ่งแวดล้อม และสุขกิจกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2567