02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> แพ็กเกจและโปรโมชั่น> โปรโมชั่นผ่าตัดต้อกระจก แบบเหมาจ่าย 1 ข้าง

โปรโมชั่นผ่าตัดต้อกระจก แบบเหมาจ่าย 1 ข้างต้อกระจก

เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดจากการขุ่นของ "แก้วตา" หรือ "เลนส์ตา" โดยปกติเลนส์ตาจะมีลักษณะใสทำหน้าที่รวมแสงให้ตกลงบนจอประสาทตาพอดี เมื่อเกิดต้อกระจก ทำให้จอประสาทตารับแสงได้ไม่เต็มที่ ทำให้สายตาพร่ามัวเหมือนมองผ่านกระจกฝ้า โดยจะไม่มีการอักเสบหรือเจ็บปวดใดๆ ต้อกระจก มักพบในผู้สูงอายุ ยิ่งอายุมากขึ้น ความเสี่ยงในการเป็นต้อกระจกก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น นอกจากอายุ  สาเหตุอื่นที่ส่งผลให้เกิดต้อกระจก ได้แก่

  • ดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง จากอุบัติเหตุ สารเคมี หรือรังสี
  • การติดเชื้อทางตา  โรคตาบางโรค และโรคเบาหวาน
  • การอักเสบตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา

วิธีสลายต้อกระจกด้วยด้วย คลื่นอุลตร้าซาวด์  หรือ “เฟโค” 
(Phacoemulsification + Intraocular Lens)


การสลายต้อด้วยคลื่นอุลตร้าซาวด์เป็นวิธีล่าสุดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในปัจจุบัน โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่รักษาต้อกระจกด้วยวิธีนี้

▶จักษุแพทย์จะเปิดช่องเล็กๆ ที่ผนังตาขาวประมาณ 3 มม. เพื่อสอดเครื่องมือสลายต้อเข้าไปที่ตัวต้อกระจก และปล่อยคลื่นอุลตร้าซาวด์หรือคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าสลายและขจัดต้อกระจกจนหมด เหลือไว้แต่เปลือกหลังของเลนส์แก้วตาเพื่อเป็นถุงรองรับเลนส์แก้วตาเทียม จึงใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ในถุงนี้

▶เนื่องจากแผลที่เกิดจากการรักษาด้วยวิธีนี้มีขนาดเล็กมาก จึงสมานตัวเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเย็บแผลในคนไข้ส่วนใหญ่ และภายหลังการสลายต้อกระจก ผู้ป่วยจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในทันที และใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าดวงตาหลังการสลายต้อกระจกตามระยะเวลาที่จักษุแพทย์กำหนด พร้อมทำความสะอาดดวงตา รับประทานยา และหยอดยา ตามคำแนะนำของจักษุแพทย์อย่างเคร่งครัด

ข้อดี

  • เจ็บน้อย แผลหายเร็วเนื่องจากแผลมีขนาดเล็กมาก จึงไม่ทิ้งรอยแผล ไม่ต้องตัดไหม ทำให้การมองเห็นชัดเร็วขึ้น 
  • หลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันที ไม่ต้องนอนพักค้างที่โรงพยาบาล
  • ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และสามารถออกกำลังกายได้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากผ่าตัด
อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ต้อกระจก"
พญ.หทัยรัตน์ พิพิธวิจิตรกร
คลิก https://bit.ly/3jV8iIY
นพ.นนท์ รัตนิน
คลิก https://bit.ly/387HfaM

โปรโมชั่นผ่าตัดต้อกระจกแบบเหมาจ่าย 1 ข้าง ราคา 55,000 บาท 


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. สำหรับผู้เข้ารับบริการสัญชาติไทย เท่านั้น
2. ท่านจะ
สามารถเข้าร่วมแพ็กเกจนี้ได้ ก็ต่อเมื่อ ได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รับการพิจารณาจากจักษุแพทย์แล้วเท่านั้น
3. เฉพาะผู้ป่วยที่ชำระเงินเอง โดยชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลฯ ในวันที่เข้ารับการผ่าตัด
4. การผ่าตัดสลายต้อกระจกในแพ็กเกจนี้ ท่านสามารถกลับบ้านได้เลย โดยไม่ต้องพักค้างคืนที่โรงพยาบาลฯ
5. กรณีต้องการนอนพักค้างคืนในโรงพยาบาลฯ จะได้รับส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน 10% (เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ไม่รวมค่าพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าอาหาร) โดยค่าบริการห้องพักผู้ป่วยในและบริการอื่นๆในแผนกผู่ป่วยใน จะไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้
6. ราคาในแพ็กเกจนี้ เป็นค่าใช้จ่าย ณ วันผ่าตัดเท่านั้น โดยรวมค่าเลนส์แก้วตาเทียมชนิดมาตรฐานโฟกัสระยะเดียว และ ค่ายาที่ใช้ในการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด เท่านั้น
7. ราคาในแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่ายาที่แพทย์อาจมีการสั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ เช่น กรณีพบโรคตาอื่นๆแทรกซ้อน เป็นต้น
8. ราคาในแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าแพทย์ ค่ายา ค่าเวซภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าตรวจตาด้วยเครื่องมือพิเศษ ที่แพทย์สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ ก่อนและหลังผ่าตัด 
9. แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆได้
10. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า