02-056-3333
ศูนย์รักษาโรค> รอบรู้เรื่องตา

การหยอดตา และ การป้ายตา

1. ก่อนใช้ยาหยอดตาหรือยาป้ายตา ควรล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด
2. ถ้ามีขี้ตาหรือสิ่งสกปรก ให้เช็ดทำความสะอาดก่อนเสมอ
3. อ่านวิธีการใช้ยาบนฉลาก แล้วเปิดฝายา หยอดตา โดยวางฝาหงายไว้ทุกครั้ง กรณียา ป้ายตา ให้วางฝาตะแคง
4. ให้ผู้ป่วยนอนหงาย หรือนั่งพิงไปข้างหลังมากๆ และเงยหน้าลืมตาขึ้น กลอกตาขึ้นด้านบน แล้วดึงผิวหนังตรงโหนกแก้มลงเพื่อให้เกิดแอ่ง หรือซอกระหว่างลูกตากับเปลือกตาล่าง
     4.1 หยอดตา > หยอดตา 1 หยด เข้าไปในแอ่งหรือซอกนั้น
     4.2 ป้ายตา > บีบยาจากหลอดยาเป็นเส้นยาวประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร ลงในแอ่งหรือซอกนั้นจาก            หัวตาไปหางตา
5. เพื่อความสะอาดของยาหยอดตาและยาป้ายตา ในขณะที่หยอดตาหรือป้ายตา ต้องระวังไม่ให้ปลายหลอดไปถูกขอบตา ขนตา หรือภาชนะอื่น
6. หลังหยอดตาหรือป้ายตาแล้ว ผู้ป่วยค่อยๆหลับตาไว้ประมาณ 1นาที สามารถใช้สำลี หรือไม้พันสำลีเช็ดยาส่วนที่เกินออกได้
 
 
ข้อควรทราบเรื่องยา
 
1. กรณีใช้ยาหยอดตาหรือป้ายตาร่วมกัน ตั้งแต่ 2ชนิดขึ้นไป ควรใช้ยาตามลำดับ ดังนี้
     ลำดับที่ 1 - ยาหยอดตาที่มีลักษณะน้ำใส
     ลำดับที่ 2 - ยาหยอดตาที่แขวนตะกอน (มีลักษณะคล้ายน้ำนม)
     ลำดับที่ 3 - ยาป้ายตาที่มีเนื้อครีมใส
     ลำดับที่ 4 - ยาป้ายตาที่มีเนื้อครีมเหนียว
     โดยเว้นระยะเวลาในการหยอดหรือป้ายตาของยาแต่ละชนิดห่างกันประมาณ 5 - 10นาที
2. หากพบว่ายาป้ายตาแห้งหรือแข็ง ให้บีบส่วนนั้นทิ้งไปก่อน
3. ปิดฝาทันทีหลังใช้ยาเสร็จ เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรค
4. ถ้ามียาหยอดตา หรือ ยาป้ายตา ที่ต้องใช้ก่อนนอน ควรหยอด/ป้ายก่อนนอนเท่านั้น
5. หลังจากเปิดขวดยาหรือหลอดยาแล้ว ไม่ควรเก็บยาไว้เกิน 1เดือน
6. ควรระวังผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังใช้ยา หากเกิดการแพ้ยาจะมีอาการคันที่เปลือกตาและเยื่อบุตาขาวบวมแดงต้องหยุดยาทันทีและมาพบแพทย์พร้อมนำยาที่แพ้มาด้วย