02-056-3333
ศูนย์รักษาโรค> รอบรู้เรื่องตา

อาการตาล้า Eye Strain Relief

          อาการตาล้า หรือ Eye Strain เริ่มเป็นปัญหาที่คนพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ตามวิถีชีวิตของคนเราที่ต้องนั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ อาการตาล้าเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งคุณต้องเพ่งสายตาเป็นเวลานานๆอีกด้วย ซึ่งถ้าคุณฝืนทำงานต่อ คุณอาจรู้สึกตึงบริเวณขมับ ลามไปถึงท้ายทอย หากหนักมากก็อาจจะคลื่นไส้ พานให้ทำงานเสร็จตามเวลาที่ตั้งเป้าเอาไว้ แล้วเราจะทำอย่างไรดี
 
         จักษุแพทย์ บอกเราถึงขั้นตอนการบริหารกล้ามเนื้อสายตาง่ายๆ เพื่อช่วยลดความเครียด ความล้า และช่วยลดอาการปวดกระบอกตาอย่างได้ผล
          1. ลองกรอกตาขึ้นสูงสุด ลงต่ำสุด ช้าๆ โดยไม่ต้องเกร็งลูกตา 2-3 ครั้ง แล้วกรอกตาไป ขวาสุด ซ้ายสุด 2-3 ครั้ง
          2. ชูนิ้วขึ้นมาในระดับสายตา ห่างจากตาประมาณ 8 นิ้ว มองไปที่ไกลประมาณ 10 ฟุต สลับกับการมองนิ้วมือ ใช้เวลามองแต่ละที่ ประมาณ 2-3 วินาที ทำสลับไปมาประมาณ 10 ครั้งแล้วพัก 1 วินาที ทำ 2-3 รอบโดยประมาณ
          3. กลอกตาเป็นวงกลมช้าๆ ตามเข็มนาฬิกา จากนั้นกลอกแบบทวนเข็มนาฬิกา ทำแบบนี้ 10 ครั้งแล้วพัก 1 วินาที ทำประมาณ 2-3 รอบ และอย่าลืมสูตรเดิวที่ว่าควรกำหนดให้ตาของคุณได้พักเป็นระยะทุก 30 นาที
          คุณหมอยังแนะนำว่าเราครวตรวจสุขภาพตาปีละครั้งเพื่อวัดความดันตา เช็กจอประสาทตา และความผิดปกติของสายตาที่เราอาจไม่รู้สึกถึงความไม่ปกติหรือสังเกตเห็น เพราะโรคตาบางอย่างอาจยังไม่แสดงอาการจนกว่าจะถึงขั้นรุนแรงแล้ว หากตรวจพบแต่เนิ่นๆ จะได้รัการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียสายตาได้