02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง


เพื่อการบริการและผลการรักษาอย่างดีที่สุดของท่าน โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เปิดโอกาสให้
ผู้มีความรู้
ความสามารถและความรับผิดชอบ สมัครเข้าร่วมงานกับทางโรงพยาบาล
ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
ตำแหน่งงาน
แผนก
วันที่ประกาศ

ช่องทางการสมัคร

ใบสมัครงานออนไลน์ www.rutnin.com
ส่งประวัติส่วนตัว มาที่ recruit@rutnin.com
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน