02-056-3333

สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ออกแบบด้วยคอนเซ็ปต์ clear vision, sustainable organizational design and professionalism
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทันสมัยและแสดงถึงความชำนาญการด้านการรักษาดวงตา อีกทั้งยังประกอบด้วย
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการรับบริการบนพื้นที่ที่จัดสรรไว้สำหรับท่าน
กว่า 9.900 ตารางเมตร มุ่งเน้นเพื่อเอื้ออำนวยต่อการให้บริการด้านดวงตาอย่างแท้จริง
พร้อมทั้งการบริการที่อบอุ่นดุจญาติมิตร ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015

คลิกดูรายละเอียด