02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล และ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ผนึกกำลัง เปิดตัว “แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก”

ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล และ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ผนึกกำลัง เปิดตัว “แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก”

บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด และ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ผนึกกำลังครั้งสำคัญ ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัท เมืองไทยรัตนิน จำกัด พร้อมประกาศเปิดตัว “แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก (CareCover Clinic)” ทางเลือกใหม่สำหรับการดูแลรักษา การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะสุขภาพดีคือพื้นฐานของความสุข โดยมีคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ประธานกิตติมศักดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน (กลาง) นายสาระ ล่ำซำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด และกรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (ที่ 4   จากขวา) นายแพทย์สรรพัฒน์ รัตนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน (ที่ 4 จากซ้าย)  นางสาววรัดดา   รัตนิน รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน  ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด  นางสิริลักษณ์ รัตนไชย กรรมการ บริษัท เมืองไทยรัตนิน จำกัด  (ที่ 2 จากขวา) นางสาวฤทัย  สุทธิกุลพานิช  กรรมการ บริษัท เมืองไทยรัตนิน จำกัด  (ขวาสุด)  แพทย์หญิงเชอรี่วิน คงมา  ผู้อำนวยการคลินิก บริษัท เมืองไทยรัตนิน จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) และนายไท หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน (ซ้ายสุด) ร่วมเปิดตัว “แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก (CareCover Clinic)”อย่างเป็นทางการ ณ แคร์คัฟเวอร์      สหคลินิก อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 โซนพลาซ่า