02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณ แด่ทูตฝ่ายสาธารณสุข ณ สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย

รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณ แด่ทูตฝ่ายสาธารณสุข ณ สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย

วันที่ 5 มีนาคม 2567 คุณบัณฑิตา มรรคเวช ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและการตลาด โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าของขวัญ เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนโรงพยาบาล และสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการแพทย์ แด่ Mr. Ali Rashed Abdulla Omran ทูตฝ่ายสาธารณสุข ณ สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึก All Season Place