02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.10 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.10 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลจักษุ รัตนินได้เป็น 1 ในคลินิกจักษุ โครงการหน่วยแพทย์อาสา จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพดวงตา วัดสายตาพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท นิวอาย จำกัด จัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองโรคตาให้แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพการมองเห็นที่ดีขึ้น อาทิ เครื่องตรวจ OCT ในการตรวจจอประสาทตา เครื่อง Auto-RK วัดความโค้งของกระจกตา และเครื่อง Air Puff วัดความดันตาแบบลมเป่า เป็นต้น ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาครั้งนี้