02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ปี 2567 แด่เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมาน ณ สถานทูตโอมาน ประจำประเทศไทย

รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ปี 2567 แด่เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมาน ณ สถานทูตโอมาน ประจำประเทศไทย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ได้เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนโรงพยาบาล และสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการแพทย์ แด่ Mr. Issa Abdullah Al Alawi เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมาน ณ สถานทูตโอมาน ประจำประเทศไทย