02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ปี 2567 แด่ผู้ช่วยทูตฝ่ายสาธารณสุขรัฐกาตาร์ ประจำประเทศไทย

รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ปี 2567 แด่ผู้ช่วยทูตฝ่ายสาธารณสุขรัฐกาตาร์ ประจำประเทศไทย

วันที่ 23 มกราคม 2567 คุณพิชามญชุ์ รัตนเทพี รองผู้อำนวยการสายงานบริหารทางการแพทย์ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ได้เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนโรงพยาบาล และสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการแพทย์ แด่ Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Moftah ผู้ช่วยทูตฝ่ายสาธารณสุขรัฐกาตาร์ ประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์