02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ปี 2567 แด่เลขานุการที่สอง ณ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำประเทศไทย

รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ปี 2567 แด่เลขานุการที่สอง ณ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำประเทศไทย

วันที่ 18 มกราคม 2567 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ได้เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนโรงพยาบาล และสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการแพทย์ แด่ Mr. Mohamed Abdulrahim Alghareeb เลขานุการที่สอง ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำประเทศไทย