02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ปี 2567 แด่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ณ สถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย

รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ปี 2567 แด่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ณ สถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย

วันที่ 17 มกราคม 2567 คุณพิชามญชุ์ รัตนเทพี รองผู้อำนวยการสายงานบริหารทางการแพทย์ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ได้เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนโรงพยาบาล และสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการแพทย์ แด่ H.E. Mr. Hun Saroeunเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย