02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย ณ สถานทูตภูฏาน

รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย ณ สถานทูตภูฏาน

วันที่ 30 มกราคม 2566 คุณไท หลีอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนโรงพยาบาล และสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการแพทย์ แด่ H.E. Mr. Kinzang Dorji เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย ณ สถานทูตภูฏาน