02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> จักษุ รัตนิน ร่วมแยกและลดขยะ เพื่อสังคมสีเขียว

จักษุ รัตนิน ร่วมแยกและลดขยะ เพื่อสังคมสีเขียว

คุณไท หลีอาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นตัวแทนรับมอบถุงขยะรีไซเคิล จาก เพจ "เรารักอโศก" และ รายการวิทยุกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม เข้าโครงการ มือวิเศษกรุงเทพเนื่องในโอกาสวันเกิด 31 ปี กรีนเวฟ โดยบริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เพื่อร่วมรณรงค์เจ้าหน้าที่ในองค์กรคัดแยกขยะรีไซเคิล และแยกขวดพลาสติกใสเพื่อนำมารีไซเคิลเปลี่ยนเป็นเสื้อพนักงานกวาดถนนวิบวับสะท้อนแสง มอบให้พนักงานทำความสะอาดถนนของกรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย พร้อมยกระดับความสะอาดบริเวณพื้นที่อโศกให้สะอาดยิ่งขึ้น

และในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 คุณสาธิตา จุลคำภา ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและการตลาด และ คุณมณฑ์ณัฎฐ์ ไล้เลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าคณะอนุกรรมการ 5 ส. โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ได้นำขวดพลาสติกใสรีไซเคิลมอบในงานฉลองครบรอบ 31 ปี กรีนเวฟ ณ อาคาร GMM GRAMMY เพื่อนำไปผลิต “ชุดวิบวับสะท้อนแสง” มอบให้พนักงานทำความสะอาดถนนของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ยังคงมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning และ การรณรงค์กิจกรรม 5ส. อันได้แก่ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบ เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน อันจะเป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานและลดอุบัติเหตุในการทำงานไปพร้อมกัน