02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> กรณีมีผู้แอบอ้างนำรูปภาพปก Video ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตาจากช่อง Youtube ของโรงพยาบาลฯไปตัดต่อ ดัดแปลง เพื่อโฆษณาสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีมีผู้แอบอ้างนำรูปภาพปก Video ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตาจากช่อง Youtube ของโรงพยาบาลฯไปตัดต่อ ดัดแปลง เพื่อโฆษณาสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต