02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> Facebook Live Eye Talk กับหมอตารัตนิน 3 โรคตาใกล้ตัวคุณ

Facebook Live Eye Talk กับหมอตารัตนิน 3 โรคตาใกล้ตัวคุณ

Facebook Live Eye Talk กับหมอตารัตนิน  กับ 3 โรคตาใกล้ตัวคุณ เรื่อง
1. ต้อหิน... ภัยร้ายที่แอบซ่อนในตวงตาคุณ โดย นพ.ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ สาขาต้อหิน 
2. ต้อกระจกและเลนส์แก้วตาเทียม โดย พญ.กัลยาณี โรจนาภรณ์ จักษุแพทย์และที่ปรึกษาอาวุโส ผู้ชำนาญการ สาขากระจกตาและผ่าตัดตาส่วนหน้า
3. การผ่าตัดจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา โดย พญ.ธิดารัตน์ ปรีชานนท์ จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ สาขาจอประสาทตา

สามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook หรือ Youtube ของโรงพยาบาล