02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณ แด่ผู้ช่วยทูตฝ่ายสาธารณสุข ณ สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย

รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณ แด่ผู้ช่วยทูตฝ่ายสาธารณสุข ณ สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คุณณัฐฐศศิ เล็กศรีสกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าผลไม้ เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนโรงพยาบาล และสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการแพทย์ แด่ Mr. Ali Rashed Abdulla Omran ผู้ช่วยทูตฝ่ายสาธารณสุข ณ สถานทูตสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึก All Season Place