02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณ แด่เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมาน ณ สถานทูตโอมาน ประจำประเทศไทย

รพ.จักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณ แด่เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมาน ณ สถานทูตโอมาน ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คุณณัฐฐศศิ เล็กศรีสกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เข้ามอบกระเช้าของขวัญ เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนโรงพยาบาล และสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการแพทย์ แด่ นายอีซา อับดุลเลาะห์ จาเบอร์ อัล อาลาวี่ เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย ณ สถานทูตโอมาน, อาคารแสงทองธานีทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ