02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> Facebook Live Eye Talk กับหมอตารัตนิน - นพ.ปกป้อง ปราณีประชาชน

Facebook Live Eye Talk กับหมอตารัตนิน - นพ.ปกป้อง ปราณีประชาชน

Facebook Live Eye Talk กับหมอตารัตนิน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดย นพ.ปกป้อง ปราณีประชาชน กับประเด็นสุขภาพตาเด็กที่คุณพ่อ คุณแม่ ต้องรู้ เรื่อง การผ่าตัดตาในเด็ก  สามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ที่ช่อง Youtube ของโรงพยาบาล ได้ที่ link นี้ https://www.youtube.com/watch?v=JvD30khql3A&t=211s