02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> จักษุ รัตนิน ร่วมโครงการแพทย์อาสาฯ ณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

จักษุ รัตนิน ร่วมโครงการแพทย์อาสาฯ ณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน นำโดย นายแพทย์สรรพัฒน์ รัตนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คุณวรัดดา รัตนิน ฝ่ายบริหาร พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตา  ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยในการออกหน่วยครั้งนี้ รพ.ฯ ได้ร่วมเปิดคลินิกจักษุ 3 คลินิก คือ คลินิกตรวจทั่วไป คลินิกเบาหวานขึ้นจอประสาทตา และคลินิกตาแห้ง มีผู้ป่วยที่มีอาการโรคตาเข้ารับบริการทางการแพทย์ครั้งนี้จำนวน 350 คน ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย อีกทั้งยังได้มอบแผนที่เสียง สำหรับติดตั้งที่วนอุทยานประจำจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้กับเข้าชมสถานที่อีกด้วย