02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> จักษุ รัตนิน มอบแผนที่เสียง สำหรับนักเรียนตาบอด

จักษุ รัตนิน มอบแผนที่เสียง สำหรับนักเรียนตาบอด

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน นำโดยคุณวรัดดา รัตนิน กรรมการผู้จัดการ คุณอโนมา เศรษฐพรพงศ์ และ คุณจิตรจารี ปีตธวัชชัย กรรมการบริษัท คุณลุค เดอลาปลาส กรรมการผู้จัดการ ศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบล พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมามอบแผนที่เสียง สำหรับนักเรียนตาบอด พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ โดยในงานนี้เด็กๆได้แสดงดนตรีและร้องเพลงเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับคณะผู้บริหารและทีมงานโรงพยาบาลฯ ได้รับฟังกันด้วยความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง