02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> พิธีทำบุญระลึกถึง ศาสตราจารย์นายแพทย์ อุทัย รัตนิน

พิธีทำบุญระลึกถึง ศาสตราจารย์นายแพทย์ อุทัย รัตนิน

วันที่ 3 กันยายน 2563 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน นำโดยทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ พร้อมกันจัดพิธีทำบุญระลึกถึง ศาสตราจารย์นายแพทย์ อุทัย รัตนิน โดยได้ร่วมกันถวายเพล และฟังธรรม จาก พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ