02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> พิธีพราหมณ์ บวงสรวงสักการะบูชาศาลพระพรหมและศาลตายาย

พิธีพราหมณ์ บวงสรวงสักการะบูชาศาลพระพรหมและศาลตายาย

วันที่ 10 กันยายน 2563 ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน นำโดยคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการ, นายแพทย์สรรพัฒน์ รัตนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, คุณวรัดดา รัตนิน กรรมการผู้จัดการ, คุณไท หลีอาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ จักษุแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีพราหมณ์ บวงสรวงสักการะบูชาศาลพระพรหมและศาลตายาย โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)