02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> จักษุ รัตนิน เปิดคู่สัญญากับบริษัทประกันชีวิต AIA

จักษุ รัตนิน เปิดคู่สัญญากับบริษัทประกันชีวิต AIA

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ได้ทำการเปิดคู่สัญญากับบริษัทประกันชีวิต AIA เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่ถือกรมธรรม์กับทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยผู้รับบริการที่ถือกรมธรรม์กับทางบริษัทประกันชีวิต AIA จะได้สิทธิพิเศษเป็นส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน 10%