02-056-3333

ระบบค้นหาชื่อ

และความชำนาญการ

เฉพาะทางของแพทย์

พญ. ฉัตรชมพู ศรีสุวรรณวัฒนา

 
จักษุแพทย์เฉพาะทางด้าน

กระจกตาทั่วไป , การผ่าตัดแก้ไขค่าสายตา , รักษาโรคตาทั่วไป ต้อกระจก

ตารางแพทย์มีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาติดต่อ call center ที่ 02-056-3333 กด 1
หรือ E-mail : contact@rutnin.com

วัน - เวลาออกตรวจ

จันทร์
-
อังคาร
09:00 น. - 16:00 น.
พุธ
-
พฤหัสบดี
-
ศุกร์
-
เสาร์
-
อาทิตย์
-