จักษุรัตนิน Rutnin
ขนาดอักษร:
 

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลจักษุแห่งแรกในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นด้านดวงตา อย่างไม่หยุดยั้ง เป็นรากฐานการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับในวงการจักษุ วิทยาของโลก และยังเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวิทยาการ และเทคโนโลยีการรักษาตาของไทย ให้เทียบเท่าสากล
เรื่องเด่นรัตนิน 
ประชุมวิชาการ ASEAN Ophthalmology Society Congress (AOS)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557
more
กิจกรรม เพื่อดวงตาเห็นธรรม
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน เวลา 14.00 - 16.00น. ณ ห้องพระชั้น 8 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
more
เปลี่ยนกระจกตา ด้วยวิทยาการใหม่
โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
more
ธรรมะจากพระโอษฐ์ เดือน กันยายน 2557
ทุกวันพุธเวลา 18.00 - 20.00 น.
more
     
bar porno sex