จักษุรัตนิน Rutnin
ขนาดอักษร:
 

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลจักษุแห่งแรกในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นด้านดวงตา อย่างไม่หยุดยั้ง เป็นรากฐานการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับในวงการจักษุ วิทยาของโลก และยังเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวิทยาการ และเทคโนโลยีการรักษาตาของไทย ให้เทียบเท่าสากล
เรื่องเด่นรัตนิน 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมเพื่อดวงตาเห็นธรรม
บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
more
“MD จักษุ รัตนิน” สุภาพสตรีไทยคนแรกรับตำแหน่งประธานสมาคมโรงพยาบาลตาอาเซียน
“MD จักษุ รัตนิน” สุภาพสตรีไทยคนแรกรับตำแหน่งประธานสมาคมโรงพยาบาลตาอาเซียน
more
กิจกรรม ธรรมะจากพระโอษฐ์
ทุกวันพุธเวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องพระ ชั้น8โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
more
รวมใจกันเปลี่ยนโลกใบนี้ ด้วยความรักและความสามัคคี
มอบของและทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหินแหลม จ.กาญจนบุรี
more