จักษุรัตนิน Rutnin
ขนาดอักษร:
 

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลจักษุแห่งแรกในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นด้านดวงตา อย่างไม่หยุดยั้ง เป็นรากฐานการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับในวงการจักษุ วิทยาของโลก และยังเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวิทยาการ และเทคโนโลยีการรักษาตาของไทย ให้เทียบเท่าสากล
เรื่องเด่นรัตนิน 
เปลี่ยนกระจกตา ด้วยวิทยาการใหม่
โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
more
ธรรมะจากพระโอษฐ์ เดือน กรกฎาคม 2557
ทุกวันพุธเวลา 18.00 - 20.00 น.
more
ภาพบรรยากาศกิจกรรมเพื่อดวงตาเห็นธรรม
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557
more
ภาพบรรยากาศกิจกรรมเพื่อดวงตาเห็นธรรม
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2557
more
     
bar porno porno