ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ
မျက်စိရောဂါ ပညာပေးဗွီဒီယိုများကို ဗဟုသုတရရှိစေရန်အလို့ငှာ ကျွန်တော်တို့သည်ဖန်တီးရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။ မျက်စိရောဂါ အမျိုးမျိုးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများမှ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဂရုစိုက်ပြုမူနေထိုင်ရမည့်အကြောင်း အရာများအပါအဝင် တခြားဗဟုသုတအကြောင်းများကို ပြောပြဆွေး‌နွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဤမျက်စိရောဂါ ပညာပေးဗွီဒီယိုများ ကြောင့် လူနာများအကြား ဗဟုသုတများသိရှိစေခြင်းဖြင့် မျက်စိ၏အရေးပါပုံနှင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအား ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ် ကြောင်းပိုမိုသိရှိနားလည်စေပါသည်။