02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> Facebook Live Eye Talk กับหมอตารัตนิน - นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ

Facebook Live Eye Talk กับหมอตารัตนิน - นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ

Facebook Live Eye Talk กับหมอตารัตนิน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดย นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ กับประเด็นสุขภาพตาใกล้ตัวคุณ เรื่อง เบาหวาน ความดัน กับ โรคทางตา สามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ที่ช่อง Youtube ของโรงพยาบาล ได้ที่ link นี้ https://www.youtube.com/watch?v=2hPXt219hfM&t=171s