02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> “รัตนิน มีภูมิ” ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

“รัตนิน มีภูมิ” ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

ผู้บริหาร คณะแพทย์  พยาบาล และเจ้าหน้าที่ บุคลากรโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19ในคอนเซปต์ “รัตนิน มีภูมิ” โดยร่วมกันติดเข็มกลัด ที่แสดงถึง การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
สร้างความมั่นใจให้แก่คนไข้ และผู้มาใช้บริการทุกท่านว่า  โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน มีความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลที่ปลอดภัย ที่จะให้บริการ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 นี้