02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> รพ.จักษุ รัตนิน ตัวแทน ปธพ.8 มอบเกียรติบัตรขอบคุณ บริษัท คาร์ลไซส์ส จำกัด

รพ.จักษุ รัตนิน ตัวแทน ปธพ.8 มอบเกียรติบัตรขอบคุณ บริษัท คาร์ลไซส์ส จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คุณวรัดดา รัตนิน กรรมการผู้จัดการ และ คุณพิชามญชุ์ รัตนเทพี รองผู้อำนวยการสายงานบริหารทางการแพทย์ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นตัวแทน มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ. 8) แพทยสภา-สถาบันพระปกเกล้าและภาคีเครือข่าย มอบเกียรติบัตรขอบคุณ ให้แก่ คุณเจริญพงศ์ คุคะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด  บริษัท คาร์ลไซส์ส จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนเครื่อง slit lamp สำหรับคลินิกตาแห้ง และเครื่อง Fundus photo สำหรับคลินิกเบาหวานขึ้นตา ในงานออกหน่วยตรวจผู้ป่วยโรคตา ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นที่ รพ.ศรีสังวรสุโขท้ัย จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563