02-639-3399
TH EN

ความประทับใจจากผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้อยู่เคียงข้าง
คนไทยมาโดยตลอด
เราคุ้นเคยและใกล้ชิดกันประหนึ่งญาติมิตร ต่างมอบกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน ทำให้เราชาวรัตนินต่างมีพลังที่จะสร้างสรรค์งานคุณภาพ
เพื่อเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการสร้างสุขภาพดวงตาที่สดใสให้กับประชาชนชาวไทย และนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความประทับใจที่
ผู้มาใช้บริการจากรุ่นสู่รุ่นได้มอบไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราชาวรัตนิน

น้องนิสสา อายุ 1 ปี

นิสสาเป็นอะไร? ทำไมต้องไปหาหมอตา คือ พ่อนิสสาเขาสังเกตุว่าลูกตาข้างซ้ายของนิสสา มันขยับไม่เท่าข้างขวาค่ะ และมันชอบเบนเข้าในเยอะกว่าอีกข้าง คือ มองแล้วตาดำข้างซ้ายขวา ไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกัน พ่อก็เลยเกิดความกังวลใจ แม่ก็เลยสังเกตและก็เกิดความกังวลใจไปด้วย เราก็เลยพานิสสาไปหาหมอตากัน ตะบี้ตะบันกันไปถึงโรงพยาบาลจักษุรัตนินเลยค่ะ...อ่านเพิ่มเติม

คุณสุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์ อายุ 54 ปี

" จักษุแพทย์มีความเชี่ยวชาญ ใส่ใจตรวจรักษาผู้ป่วย ดีมาก
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ทันสมัย พยาบาล เจ้าหน้าที่บริการ สุภาพ
คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย และอัตราค่ารักษา
บริการไม่สูงอย่างที่คิดคะ ช่วยดูแลผู้ป่วยโรคตาให้มีความหวัง ที่จะสามารถมองโลก
ได้อย่างสดใส และอยู่อย่างมีความสุขต่อไปคะ "

คุณชาญชัย เชี่ยวชาญประพันธ์ อายุ 67 ปี

" ผมเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน มานานกว่า 40 ปี
นอกจากนี้สมาชิกใน ครอบครัวของผมทุกคนยังมอบความไว้วางใจให้
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ดูแลเรื่องดวงตา อย่างไม่เปลี่ยนแปลง 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลแห่งนี้มีการพัฒนา ก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว มีจักษุแพทย์ครบทุกสาขาโรคตา 
มีอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย ประทับใจ

จักษุแพทย์และเจ้าหน้าที่ ให้บริการคนไข้ด้วยความห่วงใย 
เอาใจใส่ "

คุณชนิพล กุศลชาติธรรม อายุ 21 ปี

" ครั้งแรกที่มีปัญหาเรื่องตา ถามคุณพ่อว่าจะไปรักษาที่ไหนดี 
ท่านแนะนำว่า ถ้ามีปัญหา
เกี่ยวกับตาต้องไปโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน 
เมื่อได้เข้ารับการรักษา ก็ยิ่งรู้สึกมั่นใจว่าตัดสินใจ
ไม่ผิด ประทับใจจักษุแพทย์มีความเชี่ยวชาญ ตรวจละเอียด อธิบายเกี่ยวกับอาการของโรค
ที่เป็นได้อย่างชัดเจนเครื่องมือแพทย์ทันสมัย ที่สำคัญคือรักษาแล้วหายครับ "

คุณบัณฑิต กฤษฏาธิวุฒิ อายุ 60 ปี

" ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในโรงพยาบาล 
รู้สึกประทับใจกับสถานที่ สะอาด เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ทุกคน ซึ่งค่อนข้างจะพบยากในโรงพยาบาลอื่น

จักษุแพทย์ทำการผ่าตัดด้วยความเรียบร้อย อธิบาย
ทุกขั้นตอน ทำให้ความกลัว
ความเจ็บปวด  ที่คิดว่าจะเกิดขึ้นกลับไม่มี 
และมีการติดตามผลการรักษา โดยโรงพยาบาลจะแจ้งเตือนผู้ป่วยให้เข้ารับการตรวจเมื่อถึงกำหนดผ่าน SMS ซึ่งดีมาก "