จักษุรัตนิน Rutnin
ขนาดอักษร:
 
 
  จักษุแพทย์

แพทย์: นพ.ชัยวัฒน์ ฑีฆะเสนีย์
รักษาโรค ต้อหิน ต้อกระจก, ต้อเนื้อ, ต้อลม รักษาโรคตาทั่วไป
วัน
เวลาออกตรวจ
จันทร์
16.00-20.00
อังคาร
-
พุธ
-
พฤหัส
-
ศุกร์
-
เสาร์
8.00-15.00
อาทิตย์
-
หมายเหตุ
-