โรงพยาบาลเฉพาะตาแห่งแรกในประเทศไทย
วิดีโอคลิป
การปฏิบัติตัวหลังการสลายต้อกระจก

การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นอัลตราซาวน์ หรือ ที่เรียกว่า เฟโค เป็นวิธีที่ทันสมัยและได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน โดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลจักษุรัตนิน ได้ทำการใส่เลนส์ แก้วตาเทียมคุณภาพ ที่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีวิต

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดต้อหิน

แม้ต้อหินจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การผ่าตัดก็ เป็นการหยุดไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายไปมากกว่าเดิม หลังจากผ่าตัด ผู้ป่วยต้องรู้จักวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อ ป้องกันการติดเชื้อและเพื่อให้การผ่าตัดได้ผลดี

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก

แม้โรคจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก จะพบไม่บ่อยนัก แต่เป็นโรคอันตรายที่ทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ หากไม่รีบผ่าตัดรักษาให้ทันท่วงที