จักษุแพทย์ระดับวุฒิบัตรจากประเทศไทย แคนาดา และสหรัฐอเมริกากว่า 40 ท่าน
จักษุแพทย์
ค้นหาตามรายชื่อ
ตามวัน
ตามโรค
รายชื่อแพทย์และวันเวลาออกตรวจ

 นพ. นพรัตน์
สุจริตจันทร์
ตารางออกตรวจ

 นพ. ปกป้อง
ปราณีประชาชน
ตารางออกตรวจ

 พญ. ภัทรมน
บรรณประดิษฐ์
ตารางออกตรวจ

 นพ. สมบัติ
ตันโชติกุล
ตารางออกตรวจ

 นพ. รอย
จำเดิมเผด็จศึก
ตารางออกตรวจ
         

 นพ. สรรพัฒน์
รัตนิน
ตารางออกตรวจ

 พญ.หทัยรัตน์
พิพิธวิจิตรกร
ตารางออกตรวจ

 พญ.กัลยาณี
โรจนาภรณ์
ตารางออกตรวจ

 นพ. นุจิตร
พานิช
ตารางออกตรวจ

 นพ.ชัยวัฒน์
ฑีฆะเสนีย์
ตารางออกตรวจ
         

 นพ. โกษา
อารีนิจ
ตารางออกตรวจ

 พญ. ฉัตรชมพู
วาทีสาธกกิจ
ตารางออกตรวจ

 พญ. ณัฐพร
เทศะวิบุล
ตารางออกตรวจ

 นพ. พรชัย
มไหสวิริยะ
ตารางออกตรวจ

 พญ. พิมพ์สิริ
ชมะนันท์
ตารางออกตรวจ
         
 

[1] 2 3 | ถัดไป
กลับหน้าหลัก